BESTILL OPPDRAG

Nord Tolk tilbyr alle former for translatør- og tolkeoppdrag innenfor 180 offisielle språk.

 

Vi tilrettelegger oppdraget for deg, og gir deg den mest kvalifiserte tolken etter din bestilling.

Alle dokumenter under oppdrag blir behandlet konfidensielt.

 

Er du avtalekunde / kundebruker? Bestill her.

Pris avtales individuelt etter bestilling.

 

Inntil 24 timer før oppstart kan du kansellere, endre eller flytte oppdrag fritt uten økonomiske konsekvenser. Er det derimot under 24 timer før oppdraget endres, må du betale.

Alle endringer og / eller kanselleringer skal sendes skriftlig til: post@nordtolk.no