top of page

BLI TOLK HOS OSS

Vi skal ikke bare ha tolker med gode språkferdigheter - våre tolker skal også ha høy kunnskap om det aktuelle området du bestiller oss til. 

Derfor går alle våre tolker gjennom grundig opplæring og tar jevnlige kurs for å øke nivået. 

KURSPLAN

Ønsker du å bli tolk eller øke ditt faglige nivå, anbefaler vi å delta på våre tolkekurs.

Kursene er inndelt i fagområdene juss, helse og samfunn, i tillegg til et grunnleggende kurs som er obligatorisk for alle tolker med samarbeidsavatale.

 

Målet er å prekvalifisere våre tolker til oppdrag i offentlig sektor. Det stilles derfor krav til at tolkene er engasjerte og sosiale i faget. I våre kurs legges det vekt på:

Oppgaveløsning og gruppearbeid, historier fra virkeligheten, faglige utfordringer og trening på fagtermer, tolkeetiske retningslinjer, innføring i tolkefaget, samt Nord Tolks retningslinjer.

Alle som deltar på kursene må også gjennomføre en hjemmeeksamen, som inneholder fagterminologi du som tolk vil få bruk for under oppdrag. Om du består, vil du få tildelt eget kursbevis av oss. 

Du kan laste ned vår kursplan her.

Vi holder våre kurs i både Kristiansand og Oslo.

Sjekk hvilke dato som passer for deg i linken over, og send en mail til kurs@nordtolk.no for påmelding. Når du melder deg på er det viktig at du skriver ditt fulle navn, kurstype, dato, kurssted og mobilnummer. 

Ved endringer vil det bli informert til den enkelte deltaker. 

Er du interessert i å bli tolk? Søk her.

POLITIATTEST

Som tolk hos oss krever vi en utvidet politiattest hvert andre år.

Vi i Nord Tolk samarbeider jevnlig med politiet, barnevernet, advokater og domstoler i Norge. Vi ønsker derfor politiattest av sikkerhetsmessige årsaker, og for selskapets interne kvalitetssikring.

Alle våre tolker og translatører får egen mail med instruksjoner på hvordan man søker begrenset politiattest. 

bottom of page