top of page

VÅRE TJENESTER

Nord Tolk kjenner din bransje og snakker ditt språk.

Derfor har vi oversettere med høy kompetanse på en rekke områder i de fleste språk, som er tilgjengelig via telefon, skjerm eller fremmøte.

Landsdekkende | Full diskresjon | Offentlig godkjent |

Statsautoriserte translatører |Sertifiserte translatører | Legalisering (Rettsgyldig)|

Oversettelse av alle private og offentlige tekster |

Kompetanse- og kvalitetsgaranti | Autorisert GDPR-virksomhet | Følger ISO9001 standard

 

REKLAME- SALG OG MARKEDSFØRING

Salg- og markedsføringstekster. Treffer spikeren på hodet!

 

IKT

Teknisk oversettelse. Fagfolk.

 

JURIDISK

Juridisk oversettelse. Feilfri oversettelse.

 

MEDISIN OG HELSE

Medisinsk oversettelse. Alle typer oversettelser innen helse.

 

VITENSKAPELIG PSYKIATRI

Psykiatriske epikriser, dokumenter og avhandlinger. Prosjekter på høyeste nivå.

 

BRUKSANVISNINGER

Oversettelse av bruksanvisninger. Skreddersydde løsninger.

 

TEKNISK OVERSETTELSE

 

ØKONOMI OG FINANS

Ekspert på finans og økonomi. Fageksperter.

 

ÅRSRAPPORT

Oversettelse av årsrapport. Bygg broer internasjonalt.

KJEMITEKNIKK

Oversettelse av nyhetsbrev / Nyhetsblad etter ISO standarden. Spesialkunnskap.

 

AKADEMISK

Oversettelse av akademiske tekster.

 

HOTELLBRANSJEN

Oversettelse for hotellbransjen.

 

Send oss gjerne teksten din for et uforpliktende tilbud innen en time:

 

NOTARIABEKREFTELSER OG APOSTILLE

Nord Tolk er behjelpelig med å skaffe notarialbekreftelse fra Notarius Publicus og Apostille-stempel fra Fylkesmannen.

Notarius Publicus

Notarius publicus er i Norge betegnelsen på en offentlig tjenesteperson som utfører såkalte notarialbekreftelser. Notarialbekreftelse innebærer å gi et dokument eller en underskrift en offentlig bekreftelse på at det er ekte/gyldig. Notarius Publicus i Oslo finner du hos Byfogden (Tinghuset, 5. etasje). I resten av landet er det tingrettene som utfører notarialbekreftelser.

 

Apostille

For at et norsk dokument skal være gyldig i utlandet, må det legaliseres. Normalt er det Utenriksdepartementet som legaliserer dokumenter. Imidlertid finnes det en snarvei til legalisering hvis landet dokumentet skal brukes i har ratifisert Haag-konvensjonen av 5. oktober 1961. I slike tilfeller kan man gå til Fylkesmannen og få et apostille-stempel på dokumentet, og dette vil gjelde som legalisering. Utenriksdepartementet har en oppdatert liste over hvilke land dette gjelder. Før man kan få et apostille-stempel på dokumentet, må det først være notarialbekreftet, det vil si signert og stemplet av Notarius Publicus. Før var det slik at oversettelser utført av statsautoriserte translatører ble apostillestemplet direkte uten å måtte stemples av Notarius Publicus først.

 

Denne regelen er under forandring. Det kan medføre at oversettelser utført av statsautorisert translatør må notarial bekreftes først, avhengig av hvilket fylke man er i. Apostille-stempelet bekrefter ikke at innholdet i dokumentet er riktig, men det bekrefter at signaturen til Notarius Publicus/translatøren er ekte.

Dokumenter som skal brukes i land som ikke har ratifisert Haag-konvensjonen, må legaliseres av Utenriksdepartementet (UD).

 

Se informasjon på UD sine nettsider.

 

For dokumenter som skal brukes i Norden, er det tilstrekkelig med notarialbekreftelse.

bottom of page